ส่องตลาดเทคโนโลยี ‘5จี’ โลกปี 2564

ส่องตลาดเทคโนโลยี '5จี' โลกปี 2564

ยุคนี้เป็นยุคที่ผู้คนกลัวไล่ตามเทคโนโลยีไม่ทัน และกลัวตกกระแสสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้หลายคนหมกมุ่นกับการเช็กข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลา

(เพิ่มเติม…)