จับกระแสแนวโน้มธุรกิจ 2018

จับกระแสแนวโน้มธุรกิจ 2018

พอใกล้สิ้นปี บรรดาผู้เชี่ยวชาญและสำนักข่าวต่างๆ ก็จะเริ่มคาดการณ์ถึงแนวโน้มในด้านต่างๆ ที่สำคัญสำหรับปีต่อไป สิ้นปีนี้ก็เช่นเดียวกัน

ตอนนี้ในต่างประเทศก็เริ่มมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่านคาดการณ์ถึงแนวโน้มธุรกิจที่สำคัญของปี 2018

 

(เพิ่มเติม…)