หนุ่มสาว ‘กว่าล้านคน’ ทั่วโลก เสี่ยงตกงาน

Posted Leave a commentPosted in Economy

หนุ่มสาว 'กว่าล้านคน' ทั่วโลก เสี่ยงตกงาน

ดีลอยท์ โกลบอล ร่วมกับ Global Business Coalition for Education (GBC-Education) วิจัยและเผยแพร่รายงานชื่อว่า “การเตรียมแรงงานให้พร้อมรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และกรอบการปฏิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจ” ซึ่งพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

 

(เพิ่มเติม…)

มนุษย์โซเชียลมีเดียสมบูรณ์แบบ

Posted Leave a commentPosted in Economy

มนุษย์โซเชียลมีเดียสมบูรณ์แบบ

ผลศึกษาวิจัยที่จัดทำโดยบริษัทวิจัยตลาดชั้นนำของโลกหลายแห่ง รวมทั้งบริษัทจัดทำกราฟฟิกข้อมูลอย่างสตาติสตา ระบุว่าภายในปี 2564 คนทั่วโลกจำนวนกว่า 1 ใน 3 จะสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเพราะขณะนี้จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกทะลุ 3,800 ล้านคนแล้ว

 

(เพิ่มเติม…)

มลภาวะทางอากาศเพิ่มเสี่ยงอัลไซเมอร์

Posted Leave a commentPosted in Economy

มลภาวะทางอากาศเพิ่มเสี่ยงอัลไซเมอร์

ผลงานวิจัย ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ บีเจเอ็ม โอเพน บ่งชี้ว่า มีความเชื่อมโยงกันระหว่างมลพิษทางอากาศ กับโรคสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ แม้จะตัดปัจจัยความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมอย่างการดื่มจัด การสูบบุหรี่และความเสี่ยงอื่น ๆ ออกไปแล้ว

 

(เพิ่มเติม…)

‘ดีต่อใจ’ ปัจจัยกำหนดทิศทางอาหาร

Posted Leave a commentPosted in Economy

'ดีต่อใจ' ปัจจัยกำหนดทิศทางอาหาร

Innova Market Insights บริษัทวิจัยตลาดอาหารและเครื่องดื่ม สำรวจและจัดทำเทรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารระยะยาว 25 ปี อ้างอิงจากสิ่งที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการให้ความสำคัญ หวังเป็นไกด์ไลน์ให้ภาคธุรกิจเอกชนเตรียมวางแผนรับมือล่วงหน้า

 

(เพิ่มเติม…)

อนาคตบิ๊กดาต้า ‘ไซส์เล็ก-ซับซ้อน’

Posted Leave a commentPosted in Economy

อนาคตบิ๊กดาต้า 'ไซส์เล็ก-ซับซ้อน'

ครั้งแรกของประเทศไทยกับผลการสำรวจอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า (Big Data) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับบริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด แม้จะเป็นอุตสาหกรรมน้องใหม่แต่มูลค่าการลงทุนสูงระดับหมื่นล้านแถมยังมีอัตราโตต่อเนื่อง

 

(เพิ่มเติม…)

‘อนามัยโลก’ แนะออกกำลังต้านโรค

Posted Leave a commentPosted in Economy

'อนามัยโลก' แนะออกกำลังต้านโรค

ประมาณต้นปีมานี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2545 อยู่ที่ 9.32% ในปี 2550 อยู่ที่ 13% และคาดว่าในอนาคต จะยิ่งเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มวัย และต้องใช้งบประมาณด้านสุขภาพสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทด้วยกัน

(เพิ่มเติม…)

เลิกคาดหวัง!! แก้จราจรไทย

Posted Leave a commentPosted in Economy

เลิกคาดหวัง!! แก้จราจรไทย

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,132 คน วันที่ 22-25 ส.ค.61 สรุปได้ว่าประชาชน 45.83% คิดว่าปัญหาจราจร ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แก้ให้ตรงจุด มีแผนระยะสั้นและระยะยาว ขณะที่ 32% ควรบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด ประชาชนต้องเคารพกฎจราจร และ 29.33% อยากเห็นการจราจรในกรุงเทพฯ ดีขึ้น ทันสมัย เดินทางสะดวก

 

(เพิ่มเติม…)

8 ทุนฟรี เรียนทั่วโลก

Posted Leave a commentPosted in Economy

8 ทุนฟรี เรียนทั่วโลก

โลกแห่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะประเทศเท่านั้น แต่ทุกประเทศล้วนมีองค์ความรู้หลากหลาย แถมแต่ละประเทศเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ประเทศอื่นๆ ได้เรียนรู้ประเทศตนเอง ทำให้ปัจจุบันมีทุนจากรัฐบาลต่างประเทศเริ่มจาก

1.ทุนรัฐบาลจีน (CSC) เรียนฟรี เรียนจบไม่ผูกมัด เรียนภาษาจีนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

(เพิ่มเติม…)