ปัญหาที่เครื่องแบบ หรือ “ทัศนคติ” ที่มีต่อเครื่องแบบ? เสรีภาพ หรือ สันติภาพ?

ปัญหาที่เครื่องแบบ หรือ “ทัศนคติ” ที่มีต่อเครื่องแบบ? เสรีภาพ หรือ สันติภาพ?

เป็นข่าวร้อนแรงในช่วงนี้ ตั้งแต่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนให้ใส่ชุดไปรเวทไปเรียนได้

มีคำวิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ทำให้เกิดประเด็นต่างๆตามมาหลายประเด็นมีการหยิบยกข้อดี ข้อเสีย มาหักล้างจนดูเสมือนยากแก่การหาข้อยุติทั้งประโยชน์ในต่อการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเองและประโยชน์ทางสังคม

(เพิ่มเติม…)

เมกะเทรนด์หมุนโลก เพาะพันธุ์ธุรกิจล้ำยุค

เมกะเทรนด์หมุนโลก เพาะพันธุ์ธุรกิจล้ำยุค

 

กูรูเทศ อ่านกระแสโลก ตกผลึก 15 เทรนด์ ถอดสลักแบรนด์ตอบโจทย์นวัตกรรมสินค้า-บริการ ถึงใจผู้บริโภค ก้าวทันโลกยุคใหม่ ก่อนถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

โลกไร้พรมแดน เทคโนโลยีย่นย่อข้อมูลข่าวสาร ทำให้ผู้คนทั่วโลกก้าวข้ามเส้นแบ่งประเทศ วัฒนธรรมของตัวเอง หลอมรวมรสนิยม ความคิด ความอ่าน เข้าใกล้กันมากขึ้น นั่นทำให้การตัดสินใจของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีต่อแบรนด์เริ่มหันเหไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น

ดังนั้น แบรนด์ใหญ่ที่ข้ามผ่านอุปสรรคมาได้ นอกจากจะเป็นแบรนด์เก่ง ทุนหนา แล้ว แต่ยังต้องเป็นแบรนด์ที่พร้อม “ปรับตัว” ตามจริตผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

 

(เพิ่มเติม…)