Bring me solution, not problem!

Bring me solution, not problem!

เติมอาหารสมองด้วยแนวคิดวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ เปลี่ยนลูกน้องที่คอยตั้งคำถาม หรือพูดแต่ปัญหาให้ผู้บริหารตอบ กลายมาเป็นสังคมการทำงานที่ช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา ไม่ว่าผิดหรือถูก สิ่งสำคัญอยู่ที่การคิด

(เพิ่มเติม…)