Transformative Startup

Transformative Startup

ไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว โลกทุกวันนี้หมุนเร็วหายใจเฮือกเดียวหันมาอีกทีคนอื่นเขาขยับไปถึงไหนก็ไม่รู้

การทำแบบเดียวอยู่ที่เดิมโดยไม่ยอมปรับตัวจึงเท่ากับการซอยเท้าอยู่ในสนามที่เต็มไปด้วยคนวิ่งห้อกันอยู่  นอกจากนั้นข้อมูลสถิติผลประกอบการของ Startup ทั่วโลกยังตอกย้ำด้วยจำนวน Startup ที่ประสบความสำเร็จมีเพียงประมาณ 10% ของทั้งหมดเท่านั้น

 

(เพิ่มเติม…)