Communion (2022) | 回歸 | หวนรักคืนใจกลับสู่มาตุภูมิ

Communion (2022) | 回歸

ซีรีส์ละครจีนฮ่องกงเรื่อง Communion (2022) | 回歸 | หวนรักคืนใจกลับสู่มาตุภูมิ สร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่มาตุภูมิ สะท้อนประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงของฮ่องกงในช่วงเวลาที่ผ่านมา

(เพิ่มเติม…)