10 แนวโน้มดิจิทัล ปี 2018-2020

10 แนวโน้มดิจิทัล ปี 2018-2020

หลายท่านคงเคยได้ยินเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล” หรือ “Digital Transformation” กันมาบ้างจากสื่อและงานสัมมนาไอทีต่างๆ

คำว่า “Cybersecurity” และ “Cyber Resilience" เริ่มเข้ามาให้เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆ เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากที่หลายองค์กรนำเทคโนโลยี “Big Data” และ “AI” มาใช้ เริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้เกิด “Digital Disruption” หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เกิดรูปแบบใหม่ในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เตรียมการปรับองค์กรให้เปลี่ยนไปตามสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา คำถามคือ เราควรจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าหรือไม่? เมื่อเราได้รับรู้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต จะทำให้เราสามารถ “ปรับตน” และ “ปรับองค์กร” ได้อย่างทันท่วงที

 

(เพิ่มเติม…)

อย่ารอทำสิ่งใหม่ๆ..ในปีใหม่ !

อย่ารอทำสิ่งใหม่ๆ..ในปีใหม่ !

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ที่ทุกธุรกิจ จะปรับเปลี่ยนแผน หรือปรับแก้ เพิ่มเติมอะไรใหม่ๆ ในช่วงก่อนสิ้นปี เพื่อให้ปีใหม่ได้เริ่มสิ่งใหม่ๆบ้าง

จะว่าไปแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ปรับ ไม่เปลี่ยน ไม่เพิ่มอะไรเลย..

 

(เพิ่มเติม…)

Digital Transformation จะเปลี่ยนหรือยอมล้าหลัง?

Digital Transformation จะเปลี่ยนหรือยอมล้าหลัง?

 

ในแวดวงการบริหารจัดการ คำๆ หนึ่งที่ได้ยินกันมากขึ้นในช่วงหลังคือคำว่า Digital Transformation ถึงขั้นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำหลายแห่งเริ่มให้บริการให้คำปรึกษา และกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเหล่านั้นขายให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยส่วนตัวแล้ว Digital Transformation ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องที่ซับซ้อนพราะมันคือการที่องค์กรจะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น

 

(เพิ่มเติม…)