10 คุณสมบัติที่ดีของการเป็น ‘เจ้าของกิจการ’

10 คุณสมบัติที่ดีของการเป็น 'เจ้าของกิจการ'

หนังสือชื่อ “Entrepreneurial Strengthsfinder” ที่เขียนโดย Jim Clifton ซีอีโอของบริษัท Gallup ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาภาวะผู้นำ ได้เขียนถึงคุณสมบัติที่ดี 10 ประการของเจ้าของกิจการ เพื่อใช้ในการวัดว่า ตัวเราเองเหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการมากน้อยแค่ไหน และมีคุณสมบัติใดบ้างที่มาและมีคุณสมบัติใดบ้างที่ขาด

(เพิ่มเติม…)