Digital Transformation จะเปลี่ยนหรือยอมล้าหลัง?

Digital Transformation จะเปลี่ยนหรือยอมล้าหลัง?

 

ในแวดวงการบริหารจัดการ คำๆ หนึ่งที่ได้ยินกันมากขึ้นในช่วงหลังคือคำว่า Digital Transformation ถึงขั้นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำหลายแห่งเริ่มให้บริการให้คำปรึกษา และกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเหล่านั้นขายให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยส่วนตัวแล้ว Digital Transformation ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องที่ซับซ้อนพราะมันคือการที่องค์กรจะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น

 

(เพิ่มเติม…)

จาก FinTech, MedTech, EdTech สู่ xTech

จาก FinTech, MedTech, EdTech สู่ xTech

 

ในประเทศไทย (รวมทั้งอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก) นอกจากกำลังให้ความสนใจกับกระแสของ Startup แล้ว อีกหนึ่งกระแสที่มาแรกคือเรื่องของ FinTech หรือ Financial Technology ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่านอกเหนือจากบรรดา Startup ทางด้าน FinTech แล้ว เรายังเห็นธนาคารยักษ์ใหญ่หลายๆ แห่งของประเทศหันมาให้ความสนใจกับเรื่อง FinTech ถึงขั้นจ้างผู้บริหารจากภายนอกมาดูแลหรือตั้งบริษัทลูกขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ

 

(เพิ่มเติม…)