วิธีการที่ไม่เห็นด้วยกับเจ้านาย | How to Disagree with Your Boss

วิธีการที่ไม่เห็นด้วยกับเจ้านาย | How to Disagree with Your Boss

ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับผู้จัดการของคุณในบางเรื่อง มันสำคัญมากที่คุณจะต้องใจเย็น คุณสามารถแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างสร้างสรรค์ด้วยการแสดงออกอย่างเคารพ ถึงมุมมองของเธอและแสดงออกว่าคุณใส่ใจในการบรรลุผลลัพธ์ที่ดีสุดขององค์กร คุณต้องการแสดงให้เห็นว่า คุณได้พยายามให้ร่วมมือด้วยเคล็ดลับเหล่านี้

(เพิ่มเติม…)