ท่านเป็น Internet Addiction Disorder หรือไม่?

Posted Leave a commentPosted in Management

ท่านเป็น Internet Addiction Disorder หรือไม่?

 

ท่านผู้อ่านเริ่มมีความรู้สึกว่าในช่วงหลังๆ สมาธิหรือความสนใจของท่านน้อยลง ความไวในการคิดและโต้ตอบต่างๆ

 

(เพิ่มเติม…)