Strategic Moves ของ Apple และ Microsoft สะท้อนถึงอะไร?

 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้อ่านคงได้ผ่านตาข่าวใหญ่ในวงการเทคโนโลยีอยู่หลายข่าวครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเคลื่อนไหวของทั้ง Apple และ Microsoft ที่นอกจากจะมีนัยในด้านเทคโนโลยีแล้วยังชวนให้เราคิดกันต่อได้ในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจต่อไปว่า ทิศทางและกลยุทธ์ของยักษ์ใหญ่ของโลกทั้ง 2 เจ้าจะไปในทิศทางไหนต่อ ดังนั้นสัปดาห์นี้ผมเลยขอนำ Strategic Moves ของทั้งสองยักษ์มาลองวิเคราะห์ดูนะครับ

 

(เพิ่มเติม…)