‘Shin Jae Eun’ พลังดึงดูดใหม่ของ ‘Rotta’ [ชมคลิป]

‘Shin Jae Eun’ พลังดึงดูดใหม่ของ ‘Rotta’ [ชมคลิป]

ผู้ที่ชื่นชอบงานภาพแนวโลลิคงคุ้นชื่อช่างภาพรุ่นใหม่ชาวเกาหลีนามว่า ‘Rotta’ อยู่ไม่น้อย ซึ่งเมื่อเร็วๆ มีงานผลงานร่วมเล่มกับนางแบบคนใหม่ที่มีชื่อว่า ‘Shin Jae Eun’

 

(เพิ่มเติม…)