การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing 2017) [ชมคลิป]

การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing 2017) [ชมคลิป]

 

การทำธุรกิจกับการตลาดเป็นของคู่กัน กลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันดี คือ การใช้สื่อโฆษณา ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเคลื่อนไหว โบรชัวร์หรือบิลบอร์ด ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการใช้ในการเข้าถึงผู้บริโภคมานาน จนกระทั่งอินเทอร์เน็ตมาถึง และสื่อสังคมออนไลน์กำเนิดขึ้น การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ SMM (Social Media Marketing) ก็กลายเป็นช่องทางที่เข้ามาแทนที่และกำลังได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้  ซึ่งการจะเป็นผู้นำตลาด ผู้ประกอบการต้องรู้เทรนด์ของ SMM มาสำรวจ 10 เทรนด์ที่น่าจับตามองในขณะนี้ กันเลย 
 

(เพิ่มเติม…)