Social Media Marketing ทำไมสำคัญสำหรับนักการตลาด

Social Media Marketing ทำไมสำคัญสำหรับนักการตลาด

 

Social Media Marketing หมายถึงการใช้ “โซเชียล มีเดีย” ในการสื่อสารกับผู้บริโภคเกี่ยวกับแบรนด์หรือธุรกิจของเรา

สรุปง่ายๆคือเป็นการบอกให้ผู้บริโภครู้ว่าเรามีตัวตน ให้เขาสนใจหรือชอบแบรนด์ และแน่นอนให้เขาสนใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ 

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค เพราะในยุคนี้การสร้าง “ความสุข” ให้ผู้บริโภคเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

 

(เพิ่มเติม…)