ทีดีอาร์ไอ ยันอีกทาง “เทรนด์โซลาร์รูฟทอปมาแน่”

ทีดีอาร์ไอ ยันอีกทาง “เทรนด์โซลาร์รูฟทอปมาแน่”

เตือนรับมือ ระบบไฟฟ้าจะผันผวน แนะปรับโครงสร้างค่าไฟที่สะท้อนความเป็นจริงเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ผลิต รวมถึงเป็นธรรมกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม แยกคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้าแต่ละประเภท ทั้งต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนกำลังการผลิตไฟฟ้าออกจากกัน

 

(เพิ่มเติม…)