ในหลวงในดวงใจ (King Bhumibol of Thailand: ‘The People’s King’) [ชมคลิป]

ในหลวงในดวงใจ (King Bhumibol of Thailand: 'The People's King') [ชมคลิป]

 

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” พระนามของพระองค์มีความหมายดังนี้

 

(เพิ่มเติม…)