ชี้นักธุรกิจไทย หว่านเม็ดเงินทุกช่องทางดิจิทัล แต่ยังไม่เข้าถึงลูกค้า

ชี้นักธุรกิจไทย หว่านเม็ดเงินทุกช่องทางดิจิทัล แต่ยังไม่เข้าถึงลูกค้า

 

ปัจจุบันหลายธุรกิจใช้ Touchpoint จำนวนมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง แต่นักการตลาดเพียงครึ่งเดียวมีความเชื่อมั่นในช่องทางที่เลือกใช้ธุรกิจต่างๆ กำลังสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรกับกลยุทธ์การตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ

 

(เพิ่มเติม…)