อนาคต – ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศจะเป็นเช่นไร?

อนาคต - ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศจะเป็นเช่นไร?

 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว World Economic Forum (WEF) ได้ประกาศดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ไปแล้ว ซึ่งท่านผู้อ่านคงจะได้เห็นผ่านสื่อต่างๆ ไปบ้าง แต่ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการรายงานของ WEF ที่จัดทำขึ้นในปีนี้ ไม่ได้อยู่ที่ผลหรือคะแนนที่เกิดขึ้นของแต่ละประเทศ แต่อยู่ที่สิ่งที่ WEF มองไปในอนาคต และกำลังจะเสนอถึงปัจจัยที่จะขับเคลื่อนความสามารถทางการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนาคต

 

(เพิ่มเติม…)